nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

archiwum

Wyszukaj z Google

 

KRZYSZTOF ZARĘBSKI W SŁUŻBIE EROSA
W lipcu 2010 w Ośrodku Działań Artystycznych ODA w Piotrkowie Trybunalskim można było oglądać wystawę prac Krzysztofa Zarębskiego „Filogeneza”. Kuratorem ekspozycji był Kazimierz Piotrowski – autor biografii i zarazem monografii twórczości artysty, pt. „Erotematy słabnącego Erosa. Przyczynek do dziejów sztuki performance w Polsce i Stanach Zjednoczonych po 1968 roku”. We wstępie do katalogu wystawy Piotrowski dokonuje krótkiego streszczenia treści zawartych w książce, pod kątem wyjaśnienia genezy prac prezentowanych na wystawie.
Czytaj więcej >>>
POSZUKIWANI młodzi, kreatywni, dyspozycyjni!
W Muzeum Sztuki w Łodzi (ms, budynek przy ul. Więckowskiego 36) można oglądać wystawę "Robotnicy opuszczają swoje miejsca pracy”, której kuratorką jest Joanna Sokołowska. Kuratorka w założeniach wystawy powołuje się na teorię postfordyzmu.Na pewno wartością ekspozycji jest dobór prac z różnych lat, jej międzynarodowy charakter oraz zaakcentowanie wątków na styku sztuki i społeczeństwa, co widać np. w fotografiach z działań Beuysa czy filmie Żmijewskiego.Bez względu czy podąży się za trzema zaproponowanymi przez kuratorkę wystawy wątkami: transformacja przemysłu, poszerzony i hybrydalny charakter współczesnej produktywności oraz praca i ekonomia artysty, czy też innymi tropami wystawę dobrze się ogląda.
Czytaj więcej >>>
Michał Brzeziński oprowadza po wystawie ANDRE SIER'A
APEX to inaczej szczyt, wierzchołek. W naukach biologicznych to pojęcie oznacza m.in. czubek skorupy ślimaka, górny róg skrzydła motyla,czubek języka (apex of a tongue), drapieżnika znajdującego się na szczycie łańcucha pokarmowego (apex predator). W geometrii apex to wierzchołek wielościanu, w wyścigach samochodowym oznacza punkt, którego powinien dotknąć samochód po wewnętrznej stronie zakrętu, przy prawidłowej jeździe. Słowo apex używane jest również w astronomii. Zapewne ze względu na tą wielość znaczeń Andre Sier wybrał ten termin na tytuł swojej wystawy w Galerii NT. Zastosował jednak pisownię z myślnikiem (przyp. redakcji). O pracach zaprezentowanych na wystawie dla portalu Łódź-art opowiada kurator ekspozycji Michał Brzeziński.
Czytaj więcej >>>
NOWE TENDENCJE W GRAFICE EUROPEJSKIEJ
Przestrzeń Patio Centrum Sztuki na czas wakacji wypełniło kilkadziesiąt grafik z trzech państw: Polski, Węgier i Włoch. Grafika nie jest dziedziną sztuki, która łatwo i długotrwale absorbuje zmysły. Jest dosyć popularna, co wynika chyba bardziej z powszechności dostępu (jest wiele wystaw grafiki) i stosunkowo niskich cen (wiele osób może sobie pozwolić, by zakupić dzieło sztuki, którym jest grafika). Pod nazwą tej szczególnej dziedziny sztuki kryje się także technika, nie każdemu dobrze znana, dla niektórych odbiorców bliższa czasem alchemii niż sztuce.
Czytaj więcej >>>
BANKIET FLUXUSU – refleksje after party
Zakończył się Bankiet Fluxusu II. Pierwsze takie spotkanie w Łodzi miało miejsce w 1995 i funkcjonowało pod mniej pompatyczną nazwą „Obiad Fluxusu”. Jedna i druga wersja tytułu imprezy jest tłumaczeniem angielskiego słowa „dinner”, pod którym ten rodzaj fluxusowych działań funkcjonował w oryginale.
Czytaj więcej >>>
  |< << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|