nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

architektura

Wyszukaj z Google

 

Tu znajdziecie artykuły o architekturze Łodzi, szczególnie tej nieznanej i zapomnianej, która niestety znika i niszczeje, zaniedbana przez właścicicieli i użytkowników. Fotografujemy i dokumentujemy to, co jeszcze z niej zostało, może znikająca z realnej przestrzeni zabytkowa Łódź znajdzie swoje miejsce chociaż w wirtualnej rzeczywistości. Niestety my tylko tyle jesteśmy w stanie dla niej zrobić. Zapraszamy do współpracy przy redakcji tego działu historyków architektury, architektów, konserwatorów a także wszystkich, którzy chcą napisać coś ineresującego o zabytkach Łodzi.

Radosław Wijata
Imperia łódzkich fabrykantów - domy dla robotników

Towarzystwo Akcyjne I. K. Poznańskiego w 1900 roku zatrudniało już 6225 robotników, natomiast Towarzystwo Akcyjne K. Scheiblera odpowiednio - 7784 osób. Przed wybuchem I wojny światowej Poznański zatrudniał już 7000 robotników.W tym czasie powstały również budynki mieszkalne dla pracowników, zatrudnionych w zakładach Poznańskiego, tzw. domy familijne, po drugiej stronie ulicy Ogrodowej nr 24, 26 i 28. Były one w bliskim sąsiedztwie fabryki. Fabrykę bowiem zlokalizowano po przeciwnej stronie ulicy Ogrodowej.
Czytaj więcej >>>


Radosław Wijata
Imperia łódzkich fabrykantów - budynki fabryczne

Łódź to miasto szczególne. Nie ma w Polsce aglomeracji o podobnej genezie i historii. To ośrodek, który dzięki intensywnemu rozwojowi przemysłu, głównie bawełnianego w bardzo krótkim czasie, zaledwie kilkudziesięciu lat XIX wieku zmienił się z niedużej osady rolnej w znaczną metropolię. W niemal nie zmienionym kształcie zachował się zabytkowy układ urbanistyczny.
Czytaj więcej >>>


Radosław Wijata
Plac Wolności(dawniej Rynek Nowego Miasta)

Geneza Placu Wolności sięga XIX wieku. 18 IX 1820 roku weszła w życie decyzja Namiestnika o utworzeniu w centrum Królestwa Polskiego kilkunastu miast fabrycznych, do których awansowała również Łódź. Romuald Rembieliński (będąc w 1820 r. w Łodzi) nakazał w niedługim czasie wytyczyć granice nowego osiedla sukienniczego na kulminacji lokalnego wzniesienia. Osiedle miało otrzymać nazwę Nowe Miasto. W nim miał powstać Nowy Rynek - współcześnie Plac Wolności1 . Główne prace przy wytaczaniu Nowego Miasta przeprowadzono w latach 1821-1823. Powstało ono w odległości około 500 m na południe od Starego Miasta. Nowe Miasto zostało rozplanowane zgodnie z zasadami urbanistyki okresu klasycyzmu. Preferował on układy osiowe i symetryczne.
Czytaj więcej >>>


Radosław Wijata
Cerkwie w Łodzi

W XIX wieku Łódź była tyglem wielokulturowym, zamieszkałym przez kilka narodowości, które wznosiły charakterystyczne dla swoich wyznań budynki sakralne. Było ich niemało. Na obiekty te składały się głównie świątynie rzymskokatolickie ludności polskiej, ewangelickie ludności niemieckiej, synagogi żydowskie oraz cerkwie prawosławne.
Czytaj więcej >>>


Ewa Kruk
Elewacja kamienicy przy ul. A. Struga 3

Dość dramatyczne okoliczności towarzyszyły powstaniu jednej z łódzkich kamienic przy ul, Andrzeja Struga 3, będącej siedzibą Drugiego Łódzkiego Towarzystwa Pożyczkowo Oszczędnościowego.
Czytaj więcej >>>


Ewa Kruk
Postacie z witraży kościoła p.w. św. Józefa w Łodzi

Niedaleko skrzyżowania ulic Zachodniej i Ogrodowej (Ogrodowa 22) stoi drewniany kościółek. obecnie pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca. Początkowo nosił wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i znajdował się  na Starym Mieście, na  Placu Kościelnym.
Czytaj więcej >>>


Andrzej Jankowski
Nieznana łódzka secesja

Łódź w powszechnej świadomości uchodzi za miasto secesyjne. Jest to jeden ze stereotypów związanych z miastem, ponieważ wśród dawnych domów i kamienic przeważają budynki  eklektyczne. A co z secesją? Otóż secesja była stylem krótkotrwałym.
Czytaj więcej >>>


Ewa Kruk
Witraże w kościele św. Ducha w Łodzi

Ewangelicko – augsburski kościół p. w. świętej Trójcy, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny p. w. zesłania Ducha Świętego, położony jest w centralnym punkcie Łodzi. Pierwotny obiekt stanął na narożnej działce, u wylotu ul. Piotrkowskiej w latach 1826-28, zaprojektowany był przez Bonifacego Witkowskiego.
Czytaj więcej >>>