- Mam wrażenie, że ja w tej rozmowie trochę płynę...

- Nie chodzi o to, żebyś odpowiadała dokładnie na pytania. I tak powiesz tylko to, co będziesz chciała...

Cytat z rozmowy z Katarzyną Majak
zobacz fragment video-instalacjiNagrania wywiadów z artystkami są tu rejestracją mówionej historii. Przedmiotem mojego zainteresowania nie są jednak biografie pytanych osób, a ich sposób postrzegania siebie w kontekście otaczającej rzeczywistości. Tu, podobnie jak w Fading Traces, punktem wyjścia w rozmowie są przygotowane przeze mnie pytania, które zostają zadane wszystkim artystkom biorącym udział w projekcie. Mają one jednak przede wszystkim porządkować rozmowę, natomiast najbardziej interesuje mnie to, co pojawia się pomiędzy nimi - indywidualne historie, dygresje. Znaczące jest nawet to, że ktoś z jakiegoś powodu omija pytanie lub nie ma na nie nic do powiedzenia, a na inne odpowiada długo i wyczerpująco.

Czy w indywidualnych wypowiedziach pojawi się coś wspólnego lub coś totalnie sprzecznego? Czy zarejestrowanie wypowiedzi kobiet w formie rozmowy w cztery oczy spowoduje, że zostanie powiedziane coś, co nie zostałoby wypowiedziane w innych okolicznościach?

W Fading Traces każda artystka opowiadała historię tamtych czasów ze swojej perspektywy na osobnym nośniku, bo każda z nich jest dla mnie osobnym rozdziałem polskiej sztuki. Tam kluczem wyboru rozmówczyń były nazwiska, które weszły do historii polskiej sztuki. Robiąc tamtą realizację byłam kimś z zewnątrz, pytałam o czasy, których nie znałam, więc głównie słuchałam.

W przypadku projektu Zarejestrowane jestem wewnątrz sytuacji, którą analizuję. W sposób naturalny wywiązuje się dialog i dyskusja między mną i pytanymi artystkami. Zamierzam pokazać video w formie wirtualnego dialogu, rozmowy między nami. Wybór artystek ma tu charakter bardzo subiektywny. Zaprosiłam do udziału te, które znam, lubię, cenię ich sztukę, ale również te, których nie znałam i chciałam poznać, a projekt stworzył znakomitą okazję do spotkania. Mieszkają w różnych miastach, mają różną sytuację życiową, materialną. Osiągnięcia niektórych dostrzeżone zostały już przez krytyków i kuratorów na skalę ogólnopolską, innych może powinny zostać zauważone.

Zarejestrowane to obraz sytuacji "tu i teraz". Czy po 30 latach ktoś sięgnie po to video? Jeśli tak, to z jakiego powodu? A może nie będzie takiej potrzeby. Możliwe też, że nikt nie będzie wiedział, że istnieje/istniało...

  
   

      Katarzyna Majak                            Iwona Demko

      

      Karolina Breguła                   Magda Komborska

  
   

       Iza Chamczyk                     Monika Drożyńska

  
   

         Agnieszka Chojnacka                         Kamila Mankus

  
                                        

    Anka Leśniak