Animacja przedstawia dane dotyczące kobiet studiujących na akademiach sztuk pięknych i zatrudnionych tam jako wykładowcy. Pod uwagę wziętych zostało 7 państwowych uczelni plastycznych: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

zobacz fragment animacji
Wybrane fragmenty animacji. Czas trwania całości 16 min.

Z zebranych informacji wynika, że mimo iż kobiety od wielu lat stanowią znaczną większość wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych, nadal są tam zatrudnione w mniejszości jako wykładowcy. Oprócz danych zebranych ze stron www uczelni zapytałam o opinię na ten temat 6 zatrudnionych tam wykładowcow - 3 kobiety i 3 meżczyzn. Odpowiedzi wykładowców są anonimowe.

cytaty z wypowiedzi:

Kobieta 1

Ilościowa przewaga studentek nad studentami na wyższych uczelniach artystycznych wynika między innymi z zakorzenionej w powszechnej świadomosci opinii, że artysta plastyk to taki mało konkretny i "niemęski" zawód, o niskim statusie społecznym.
W związku z tym utalentowani plastycznie absolwenci szkół średnich płci meskiej wybiorą raczej architekturę na Politechnice lub studia medyczne ze specjalnoscią chirurgii plastycznej.

Konsekwencją tej sytuacji są preferencyjne warunki w czasie egzaminów wstepnych dla kandydatow płci męskiej - jeśli kandydat ma taką samą ilość punktów jak kandydatka, komisja wybiera kandydata.

Mężczyzna 1

Kobiet na naszej uczelni jest chyba jeszcze mniej niż 30%, ale tego bym nie wiązał z jakąś dyskryminacją. Jeśli są konkursy na asystentów, to niezmiernie rzadko startują w nich kobiety. Np. kiedy miał miejsce konkurs na stanowisko asystenta w mojej pracowni, zgłosiło się siedem osób i ani jednej kobiety(...)
Być może kobiety są bardziej pragmatyczne i nie interesuje ich praca za (jak by nie było) marne pieniądze (asystent u nas w szkole zarabia ok 1400 zł.). Być może wciąga je szybciej życie rodzinne, a część tych tak zwanych niezależnych nie chce się wiązać z żadnymi instytucjami.

Kobieta 2

Obecnie faktycznie większość wykładowców na akademiach sztuk pięknych stanowią mężczyźni, ale sytuacja ta dotyczy starszej kadry wykładowców. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę młodszą kadrę - asystentów, moim zdaniem proporcja kobiet i mężczyzn wyrównała się, a może nawet jest przeważają kobiety.

Wydaje mi się, że jest to wynik zmiany w świadomości współczesnej kobiety, która dzisiaj ma większą swobodę wyboru. Ale także wpływu zmian ustrojowych na mentalność młodego pokolenia mężczyzn, którzy zainteresowani są zawodami lepiej opłacalnymi niż artysta czy wykładowca akademicki.

Mężczyzna 1

Przez 25 lat mojej pracy w ASP dominuje model meskiej dominacji wsród kadry. Mężczyźni mają władzę i niechetnie sie nią dzielą.

Pierwszy raz w historii naszej uczelni rektorem jest kobieta, ale nie ma wsparcia ze strony własnego wydziału, bo zbyt kobieco probuje wprowadzać reformy - zbyt negocjacyjnie - za mało stanowczo, nie po mesku. A wiekszość męskiej kadry nie szanuje takiej formy pracy.

Kobieta 2

Myślę, iż dominacja mężczyzn na znaczących stanowiskach w dzisiejszych czasach, na uczelniach artystycznych i nie tylko, to pozostałość po prehistorycznym już okresie hegemoni siły fizycznej. Kobiety są przypisane do pełnienia roli matki, opiekunki, organizatorki życia rodzinnego.

Uważam iż to właśnie wykształcona kobieta posiada pewne szczególne społeczne ''szersze'' niż u mężczyzny naturalne predyspozycje - ''poczucie współistnienia społecznego i inteligencji emocjonalnej ''.

Mężczyzna 3

Są roczniki, gdzie kobiet jest znacząco dużo, może 90%, i więcej w stosunku do mężczyzn. Problem jednak w tym, kto zdaje do Akademii. Nie wiem ile w tym prawdy, ale po paru rozmowach z licealistami wynika, że wiekszość wśród zdających, to osoby nie mające żadnych konkretnych planów na przyszłość i nie ukierunkowane zawodowo; o średnich czy przecientnych wynikach w nauce (oględnie mówiąc). Dziwne wydaje się, że dotyczy to właśnie młodych dziewcząt. Mogę zgadywać, że wiąże się to z postrzeganiem zawodu artysty jako mało męskiego lub nie przynoszącego satysfakcji finansowej w przyszłości.


Proporcje kobiet i mężczyzn przyjętych na akademie w roku 2011. Klatki pokazują ASP w Łodzi - Wydział Grafiki: zdało 30 osób w tym 26 kobiet oraz ASP w Gdańsku - Wydział Grafiki - przyjętych 30 osób 30 osób, w tym 23 kobiety.

Kolor pomarańczowy oznacza kobiety
Kolor niebieski - mężczyzn
Powyżej przedstawiona została proporcja zatrudnionych kobiet i mężczyzn na poszczególnych wydziałach Akademii. Powyżej klatki z akademiami w Krakowie i We Wrocławiu.

Kolor pomarańczowy oznacza kobiety
Kolor niebieski - mężczyzn