nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

archiwum

Wyszukaj z Google

 

powrót

PĘTLE CZASU

Organizator: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

Ta wielowątkowa wystawa pomyślana jest jako jednokierunkowa droga biegnąca bez końca. Od natarczywej rzeczywistości do zagadnień czysto estetycznych, aby w rezultacie dzięki ciągłej projekcji być procesem samoczynnego wzbogacania się o "grę znaczeń mentalnych" z udziałem aktywnego twórczo odbiorcy. 22.10 - 27.10.2007, Łódź, kamienica przy ul. Piotrkowskiej 96, godz. 15-22, wstęp wolny.

"PĘTLE CZASU" jako monotonia energetyczna

Ta wielowątkowa wystawa pomyślana jest jako jednokierunkowa droga biegnąca bez końca. Od natarczywej rzeczywistości do zagadnień czysto estetycznych, aby w rezultacie dzięki ciągłej projekcji być procesem samoczynnego wzbogacania się o "grę znaczeń mentalnych" z udziałem aktywnego twórczo odbiorcy.

Z założenia, kluczowym gestem tego artystycznego przedsięwzięcia będzie konstrukcja hybrydowa z metarefleksją w sobie oraz odwołanie się do codziennego życia - już bez tzw. sztuki. Jej namiastkowe znaczenie będzie jednak można
odszukać w swej świadomości i wyobraźni pobudzonej przez artystę - realizatora.

Uważam, że warto będzie sobie poradzić z tym nowym "zobiektywizowaniem" uruchamiając cierpliwie już we własnym zakresie instrumentarium analityczne, aby nie zgubić drogi, nawet gdyby na razie prowadziła nas ona donikąd.

Józef Robakowski

PROGRAM:
22-27 października 2007

poniedziałek 22 października

14:00 konferencja prasowa otwierająca festiwal
19:00 uroczyste otwarcie multimedialnej wystawy "Pętle Czasu"
kurator: Józef Robakowski
22:00 Klub Festiwalowy

wtorek 23 października

15:00 - 22:00 wystawa "Pętle Czasu"
17:00 - 18:00 Projekcja filmów z międzynarodowej kolekcji Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego
19:00 - 20:30 Zapowiedź filmu Józefa Robakowskiego o grupie Jung Idysz i prezentacja strony www.www.jungjidysz.art.pl
21:00 Koncert Zdzisława Piernika (tuba) i Iwony Jędruch (gong)
22:00 Klub Festiwalowy

środa 24 października

15:00-22:00 wystawa "Pętle Czasu"
17:00 - 19:00 promocja wydawnictwa WRO "Obrazy Energetyczne" Józefa Robakowskiego z udziałem autora i Piotra Krajewskiego
21:00 koncert Wojciecha Żmudy - Schistosoma
22:00 Klub Festiwalowy

czwartek 25 października

15:00 - 22:00 wystawa "Pętle Czasu"
17:00 - "Otwarty ekran"
22:00 Klub Festiwalowy

piątek 26 października

15:00 - 22:00 Wystawa "Pętle Czasu"
17:00 - 19:00 "Otwarty ekran"
20:00 premiera książki „Antoś Rozpylacz – Polski Odyseusz”, promocja książki Wacława Antczaka
(komentarz dr Elżbiety Janickiej) oraz pokaz filmów z jego udziałem
21:00 pokaz dokumentacji występu japońskiej grupy performerskiej Optrum, realizacja Joanna Zadroga i Cezary Zacharewicz
21:30 prezentacja Systemu Wizualizacji Dźwięku "AGIM / APMAL AT", Maciej Moruś, Igor Krenz, dr Anatol S. Nowak
22:00 Klub Festiwalowy

sobota 27 października

15:00 - 22:00 Wystawa "Pętle Czasu"
17:00 panel dyskusyjny "Treści awangardy" udziałem prof. Jerzego Malinowskiego, prof. Grzegorza Dziamskiego, prof. Ryszarda Kluszczyńskiego, Artura Żmijewskiego, Marty Raczek, dr. Łukasza Rondudy, prowadzenie: Łukasz Guzek
21:00 Koncert Incite, duet performerów z Hamburga
22:00 Klub Festiwalowy uroczyste zakończenie festiwalu

PĘTLE/artyści

Kuba Bąkowski
Karolina Breguła
Michał Brzeziński
Agata Frydrych
Maurycy Gomulicki
Zuzanna Janin
Tomasz Kozak
Igor Krenz
Edyta Kumor
Emilia Kuryłowicz
Kamil Kuskowski
Konrad Kuzyszyn
Tomasz Mażewski
Izabella Pruska-Oldenhof
Wojciech Puś
Józef Robakowski
Tomasz Sikorski
Marta Stróżycka
Marzena Zawojska
Dorota Zyguła

POKAZ VIDEO-DOKUMENTACJI:
Joanna Zadroga i Cezary Zacharewicz


PANEL DYSKUSYJNY:
PĘTLE CZASU - panel dyskusyjny „Treści awangardy”.

Idea ogólna.
Tytuł - PĘTLE CZASU – wskazuje na próbę dokonania połączenia początków historii awangardy w sztuce polskiej ze sztuką współczesną. Ów most funkcjonujący ponad czasem tworzą formy wizualne, treści podejmowane i przekazywane w realizacjach, postawy artystów wobec sztuki i rzeczywistości.
Historię reprezentuje Grupa Jung Idysz, której twórczość na gruncie polskim inicjowała ruch awangard XX wieku, kluczowy dla rozwoju sztuki nowoczesnej. Współczesność reprezentuje zestaw realizacji typu wideoinstalacji, opartych na formie wideo-pętli. Sztuka posługująca się medium wideo – filmowym bazuje na czasie z samej swojej natury. PĘTLE CZASU pojawiają się w tego typu realizacjach zarówno jako konstrukcje formalno – artystyczne, jak i konstrukcje metaforyczne, kodujące treści, umożliwiające rozumienie i interpretację poszczególnych prac, jak i ujmujące sens całości festiwalowego przedsięwzięcia.
Liczba mnoga użyta w tytule festiwalu PĘTLE CZASU wskazuje na wielość i rozmaitość powiązań pomiędzy spuścizną awangard a sztuką współczesną. Istnienie owych mostów -ponad-czasem uwidacznia się w poszczególnych pracach oraz przedsięwzięciach składających się na festiwal.

Panel dyskusyjny „Treści awangardy”.
Celem ogólnym panelu jest wyznaczenie głównych perspektyw badawczych pozwalających na powiązanie sztuki awangard, reprezentowanej przez Grupę Jung Idysz, z tendencjami współczesnej sztuki, zwłaszcza operującej medium wideo – filmowym.
Historia awangardy to historia form wizualnych i metod pracy twórczej, pojawiających się w coraz to nowych rozwiązaniach artystycznych. Można ją opisać poprzez przemiany kształtu wizualnego dzieł, ale i poprzez trwanie bądź powroty pewnych strukturalnych rozwiązań wypracowanych w jej historii.
Ale historia awangardy to także historia postaw w i wobec sztuki, swoistej etyki artystycznej. Mimo zmian okoliczności zewnętrznych, społecznych i politycznych, zachodzących w otoczeniu sztuki, wypracowane na terenie awangard zasady definiujące postać artysty, określające co to znaczy być artystą, związać życie ze sztuką - pozostają aktualne.
„Treści awangardy” to nie tylko, a patrząc z perspektywy sztuki dzisiejszej nie przede wszystkim historia form, ale powiązane ze sztuką awangard wzorce praktycznego postępowania w życiu twórczym.
Czyniąc punktem wyjścia Grupę Jung Idysz zyskujemy, ugruntowaną historycznie, możność spojrzenia na sztukę tworzoną dziś w Polsce poprzez obecność w niej „treści awangardy”. Pozwalają one na rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów pracy artystycznej oraz wskazują sposoby interpretacji dzieł sztuki. Awangarda należy do dyskursu sztuki współczesnej, co oznacza, że w świetle „treści awangard” można rozpatrywać współczesne prace wideo - filmowe.

Panel dyskusyjny będzie dotyczył następujących ogólnie zarysowanych zagadnień:

– awangardowy charakter sztuki i działalności grupy Jung Idysz oraz jej późniejsze oddziaływanie na ukształtowanie geografii artystycznej w Polsce i naszej części Europy. Perspektywy przewartościowań historii awangardy polskiej wobec badań i przedsięwzięć przywracających Grupę Jung Idysz szerokiej świadomości sztuki w Polsce. Czy współczesna sztuka w Polsce może skorzystać z lekcji awangardy Grupy Jung Idysz?

- usytuowanie sztuki Grupy Jung Idysz w szerokiej perspektywie kulturoznawczej. Identyfikacja i określenie specyficznej świadomości awangardowej, jej przemiany zachodzące w historii awangardy na przykładzie Grupy Jung Idysz, oraz trwałość cech budujących świadomość awangardy w polskiej sztuce współczesnej.

- formuła pętli jako zagadnienie artystyczne i nośnik treści metaforycznych, dyskursywnych, w historii awangardy medialnej. Elementy świadomości awangardowej we współczesnych dziełach sztuki mediów wideo – filmowych w Polsce (w odniesieniu do prac prezentowanych na festiwalu).

- współczesna sztuka medialna z perspektywy artystów ją tworzących, teoretyków i kuratorów.

Spotkanie dyskusyjne będące konfrontacją rozmaitych postaw artystycznych wywodzących się z rozmaitych praktyk intelektualnych, oraz rozmaitych środowisk, a także przynależnych do różnych generacji.

prof. Jerzy Malinowski
prof. Grzegorz Dziamski
prof. Ryszard Kluszczyński
dr. Łukasz Ronduda
Artur Żmijewski
Marta Raczek
prowadzący: dr Łukasz Guzek


na fotografii budynek przy ul Piotrkowskiej 96

czytaj recenzję
czytaj recenzję