nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

archiwum

Wyszukaj z Google

 

powrót

WYSTAWA GRUPY ŁÓDŹ KALISKA - LODY WŁOSKIE W RZYMIE DOBIEGA KOŃCA

Agnieszka Zakrzewicz

Pierwsza wystawa artystów z Polski we wnętrzach MLAC - Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. 9-22 listopad 2006,wernisaż godz. 19.00. Artyści: Marek Janiak, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski, Adam Rzepecki, Andrzej Kwietniewski. Kuratorzy: Domenico Scudero i Agnieszka Zakrzewicz

W czwartek 9 listopada br, o godzinie 19.00 odbędzie sie w MLAC, Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej Uniwersytetu „La Sapienza“ w Rzymie, wystawa historycznej polskiej grupy Łódź Kaliska, pod tytułem „Włoskie lody“. Kuratorami wystawy są Domenico Scudero i Agnieszka Zakrzewicz.

Tytuł wystawy jest hołdem złożonym słynnemu dziełu Fabryka lodów I z 2003 roku i zostało ono wybrane jako obraz-symbol na zaproszenie, ponieważ typ loda, który na nim widzicie jest w Polsce nazywany właśnie „lodem włoskim“.

Sztuka Łodzi Kaliskiej jest rozspasana, lubieżna a także ironiczna i prowokacyjna, tak samo, jak sztuka Marcela Duchampa. Z tego właśnie powodu tzw. „kultura oficjalna“ trzymała ją przez długie lata za drzwiami, negując jej zasłużone miejsce w polskim panteonie artystycznym. Teraz, po 27 latach istnienia i mutacji jakie przeszła grupa, olbrzymia produkcja artystyczna, złożona z setek obrazów, przedmiotów, dokumentów, fotografii i filmów, stała się tak popularna, że budzi wreszcie zainteresowanie krytyków, historyków sztuki oraz kolekcjonerów – polskich i zagranicznych.

Historia Łodzi Kaliskiej, tego “zapomnianego plemienia” polskiej sztuki, zaczęła się 8 września 1979 roku, na stacji kolejowej w Łodzi - mieście, które jest wielkim węzłem sztuk plastycznych, fotografii i kina. 27 lat temu Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Marek Janiak, Andrzej Wielogórski, Andrzej Kwietniewski wyruszyli z tej małej stacji, aby przejść do światowej historii sztuki. Ich dotychczasowa praca twórcza dzieli się na cztery okresy: Anty-Sztuka (1979-1988, okres eksperymentów konceptualnych, sztuki efemerycznej, neodadaizmu połączonego z happeningiem, fotografią i filmem); Łódź Kaliska Muzeum (1989-1999, okres dekonstrukcji historii sztuki poprzez „akcję fotograficzną“, która prowadzi do rewizytacji ikonologicznej wielkich mistrzów i produkcji wspaniałych fotografii czarno-białych); New Pop (2000-2005, okres sztuki popularnej w duchu Warhola, fotografii konstruowanej oraz reklamy); Underground (od 2006, nowy okres sztuki podziemnej).

Z okazji wystawy w MLAC, jako anteprima w Rzymie, zostaną pokazane prace z okresu New Pop i Underground, eksponowane już w Polsce, min.: na Festiwalu Dilogu Czterech Kultur oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jako prezentacja backgroundu fotograficznego grupy będą także niektóre prace z okresu Łódź Kaliska Muzeum oraz specjalna compilation ich video art.
Podczas wernisażu odbędzie się performance Akt wchodzący po schodach, dzieło o tym tytule z 2002 roku jest interpretacją fotograficzną słynnego obrazu Duchampa z 1912 roku.

Wystawa odbywa się w ramach cyklu ekspozycyjnego „Nowe techniki multimedialne aplikowane w sztuce współczesnej“ w MLAC, kierowanego przez Simonette Lux i Domenico Scudero, realizowanego pod patronatem Regionu Lacjum.


ŁÓDŹ KALISKA w MLAC, W RZYMIE - pomysł trzech młodych kuratorek z Łodzi


Wystawa grupy Łódź Kaliska - "Włoskie lody", która odbędzie się w dniach 9-22 listopada 2006 roku, w MLAC - Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie, została przygotowana przez kuratorkę Agnieszkę Zakrzewicz oraz koordynatorki projektu Ewę Kruk i Annę Leśniak, przy współpracy Instytutu Polskiego w Rzymie.

Agnieszka Zakrzewicz ukończyła Historię Sztuki Współczesnej na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie, na kieruneku "Kurator wydarzeń artystycznych i kulturalnych". Była już kuratorem wystaw międzynarodowych (min. "La Notte Bianca" w Rzymie w 2004 i 2005, V Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi w 2006). Ewa Kruk i Anna Leśniak ukończyły Historię Sztuki na Uniwersytecie w Łodzi, wspólnie stworzyły i prowadzą pierwszy łódzki portal o sztuce www.lodz-art.pl działający w ramach Polskiej Fundacji Oświatowej Edukacja. Trzy młode łódzkie historyczki sztuki od lat są związane z Łodzią Kaliską i śledzą pracę tej grupy artystycznej. Pisały o niej także w swoich pracach dyplomowych.

Rzymska wystawa "Włoskie lody" to pierwsza niezależna próba promocji sztuki łódzkiej poza granicami kraju, zorganizowana dzięki dobrym pomysłom, bezinteresownej pracy i zaangażowaniu indywidualnym kilku osób. Trzem przedsiębiorczym łódzkim kobietom - historyczkom sztuki, udało się nawiązać kontakt z MLAC - jedną z najważniejszych rzymskich instytucji wystawienniczych, a także z rzymskimi galeriami i środowiskiem kulturalnym. Dla potrzeb wystawy zostało zorganizowane także dwujęzyczne włosko-polskie biuro prasowe, promujące Łódź Kaliską we Włoszech, Polsce oraz innych krajach. Patronat nad wystawą sprawuje www.kobiety.lodz.pl - portal Łodzianek.
Przy organizowaniu wystawy został przyjęty "protokół kuratorski" MLAC.


MLAC - Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie

MLAC - Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej, znajduje się wewnątrz największego w Europie Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie, w Pałacu Rektoratu. Powstało w 1985 roku. Jego pomysłodwacą, twórcą i dyrektorem jest Simonetta Lux - profesor katedry Historii Sztuki Współczesnej. Kuratorem MLAC jest Domenico Scudero - profesor katedry Metodologii Historyczno-Krytycznej i Kuratorskiej. Obok działalności dydaktycznej, zadaniem MLAC jest promocja i waloryzacja międzynarodowej sztuki współczesnej oraz zbliżanie do niej studentów, a także szerszej publiczności poprzez organizowanie wystaw, spotkań z artystami, konferencji, warsztatów i wspólnych działań. Rzymskie Muzeum Laboratorium zajmuje się także propagacją i współprodukcją sztuki. Simonetta Lux i Domenico Scudero stworzyli cykl wydawniczy poświęcony sztuce współczesnej "Luxflux proto-type arte contemporanea" oraz magazyn internetowy o sztuce www.luxflux.net MLAC przy współpracy z wydawcą GANGEMI wydaje książki, będące niezbędnymi przewodnikami po estetyce naszych czasów, a także katalogi multimedialne.

Łódź Kaliska to pierwsi artyści polscy, których MLAC zaprosiło do współpracy. Z okazji wystawy "Lody włoskie", po raz pierwszy w Rzymie zostaną pokazane ich dzieła z okresu "New Pop" i "Underground", wybrane fotografie biało-czarne z okresu "Łódź Kaliska Museum" oraz specjalna compilation ich video art. Na budynku Rektoratu włoskiego Uniwersytetu "La Sapienza" zawisną olbrzymie banery eksponowane już w Polsce, na ulicy Piotrkowskiej, z okazji Festiwalu Dilogu Czterech Kultur. Kluczem krytycznym wystawy jest związek Łodzi Kaliskiej z wielkim artystą Marcelem Duchampem. Podczas wernisażu odbędzie się performance z udziałem nagiej modelki "Akt wchodzący po schodach", odwołujący się do dzieła Łodzi Kaliskiej z 2002 roku, oraz stanowiący interpretację słynnego obrazu Duchampa z 1912 roku "Akt schodzący po schodach". Materiały filmowe i fotograficzne zrealizowane podczas performance posłużą jako materia twórcza do kreacji nowego dzieła Łodzi Kaliskiej, przy współudziale rzymskiego MLAC.

Zobacz zdjęcia MLAC i wywiad z Simonettą Lux - dyrektorem MLAC

NOTA BIOGRAFICZNA
Członkowie grupy Łódź Kaliska


- Marek Janiak urodzony w 1955 jest wykładowcą w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej, architektem, autorem koncepcji centrum Łodzi, współtwórcą i wieloletnim prezesem Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Jego aktywność pedagogiczna na Politechnice Łódzkiej i działalność jako teoretyka sztuki, twórcy istotnych manifestów w historii Łodzi Kaliskiej, stawia go wśród najbardziej aktywnych intelektualnie członków grupy. W końcu lat 70, działając w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, interesował się twórczością noeawangardy i działalnością członków łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej, by już z początkiem lat 80 odejść od sztuki analitycznej konceptualistów. Powstają wówczas prace o sarkastycznym charakterze, jak np. "Obiekt nr..." z cyklu "Sztuce racjonalnej poświęcam". W 1980 roku powstaje jego manifest - program "Sztuki Żenującej" (którego kontynuacja datowana jest na 1984 rok), w lipcu 1983 "Praca bez skupienia" doskonale określające jego pojęcie sztuki. Twórczość Janiaka, z wyraźnymi wpływami dadaizmu, niesie w sobie elementy żartu, kpiny, absurdu, ale także przybiera agresywne postawy, odzwierciedlając w ten sposób kondycję obecnej sztuki i rzeczywistości, w jakiej przyszło żyć artyście

- Andrzej Kwietniewski z wykształcenia jest biologiem, pracował jako asystent na Akademii Medycznej. Właśnie jemu Łódź Kaliska zawdzięcza charakterystyczny wizerunek grupy operującej bez skrupułów na polu erotyki, seksu, czy pornografii. Idee fixe "wielkich piersi" powtarzana w fotografii, filmie, "teatrzykach" (performance), potwierdza jedynie ten pogląd. W tego typu działaniach zawarta jest szczerość artysty (antyartysty), otwartego na bodźce społeczeństwa, pragnącego być bliżej życia.W praktyce zajmuje się scenografią i kręceniem filmów.

- Adam Rzepecki ukończył Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też prowadził Jaszczurową Galerię Fotografii. W latach osiemdziesiątych Rzepecki realizuje program "Sztuki Męskiej i Innej", "Sztuki popularnej", tworzy "Projekt Pomnika Ojca Polaka", cykl "Ośmiogodzinny dzień pracy". Przy okazji różnych plenerów, wystaw, performances, głosi hasła (napisy) "Od dzisiaj udaję artystę", mające swoją kontynuację we "Wciąż konsekwentnie udaję artystę", "Nadal, aczkolwiek z trudem udaję artystę", "Wciąż bezkarnie poruszam się po obszarze sztuki" i "Przede wszystkim jestem artystą polskim". Wszystkie te działania w ironiczny sposób odnosiły się bezpośrednio do specyfiki życia w PRL-u i zgubnej polityki przezeń realizowanej, jak i do absurdalności oficjalnego, państwowego nurtu sztuki.

- Andrzej Wielogórski, pseudonim Makary jest chemikiem, wykładowcą w Pracowni Fotografii Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Jest to niepozorna postać, uwieczniana często na fotografiach i w filmach Łodzi Kaliskiej, uczestnicząca w wielu happeningach. Określany jako "enfant teriblle" grupy. Autor "Działań prywatnych" z lat 1981/82, "Prywatnej sztuki" z lat 1983/84, prac utrzymanych w stylu noedadaistycznych kolaży i asamblaży zestawionych z realnych przedmiotów.

- Andrzej Świetlik jest profesjonalnym fotografikiem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, znanym warszawskim fotografem mody, reklamy, twórcą wielu znakomitych portretów osób ze świata kultury, sztuki, polityki, sporadycznie zajmuje się także reportażem fotograficznym. Na początku lat osiemdziesiątych pracuje na materiale barwnym, tworząc zestawy fotografii metaforyczne w swym wyrazie, z odniesieniami do świata fikcji (cykl prac "Pig Art."). W tym czasie wykorzystuje także fotografie amatorskie, jak np. "Diana Arbus mit Kwietniewski".

Zobacz więcej o Łodzi Kaliskiej:
Historia grupy Łódź Kaliska
www.lodzkaliska.pl
Wystawa Łodzi Kaliskiej w Galerii Program
Chińczycy na Biennale w Łodzi


Włoskie portale o wystawie:
extrart
www.luxflux.org
www.artemotore.com
es.artxworld.com
www.arte.go.it
www.extrart.it
LÓDZ KALISKA. Lezioni d'arte - La nascita di un linguaggio e di uno stile
LÓDZ KALISKA. Lezioni d'arte - La soffitta - l’incontro con il film
LÓDZ KALISKA. Lezioni d'arte - Lodz Kaliska Museo - la ricerca dello stile

Polskie info:
spam.art
metropol
www.zpaf.pl
Magazyn Sztuki
Fotogaleria - Mariusz Adamczyk - www.inforoma.info
Artinfo
SuperFakty